Top

Junior Software Engineer

späť na otvorené pozície
Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: Polovičný úväzok
Minimálna garantovaná mzda: 5,50 EUR brutto / hodina
Konkrétna pracovná ponuka bude závisieť od úrovne ponúknutej pracovnej pozície, vašich odborných a technických schopností a znalostí, vzdelania a pracovných skúseností.

Are you a University student looking for ways to boost up your programming skills? On top of that, at Innovatrics you will get deeper into the biometric domain. If you enjoy C# and .NET, you would like to improve and have time to do something meaningful in addition to your studies, contact us and we will be happy to talk to you about it

Job Description

 • Development of the top-notch face recognition SW product that the company deploys for clients around the world.
 • Development of an existing solution and development of new functionalities in the .NET framework.
 • Customizing the existing application based on individual client requirements, programming, and testing.
 • Collaboration with the consulting team, analysts, QA.
 • Work in a team of people who share the enthusiasm for the newest technologies.

Candidate requirements

 • Second-degree University student of Computer Science/Information technology.
 • Experience with .NET framework and C# at least from school projects and willingness to improve your skills in this area.
 • Experience working with databases (such as PostgreSQL, MsSql or other).
 • Knowledge of Git or similar SCM tool (SVN, Mercurial,…)
 • Knowledge of Entity Framework, WebApi, .Net core, MQ, OpenCv is a plus.
 • Good command of English language.
 • Willingness to learn new things and enthusiasm for technologies.
 • Responsible approach and orientation to detail, flexibility.
 • Team player with a friendly attitude.
 • Knowledge of other programming languages such as Java, C# or Ruby is a plus.

 

Pridaj sa k nám Vyplniť formulár

Benefity

Priestory, v ktorých budeš pracovať

Vyplň formulár

Poslať žiadosť na pracovnú pozíciu

+ Pripojiť prílohu
+ Pripojiť prílohu
Pred odoslaním Vašej reakcie na túto pracovnú ponuku si prosím prečítajte Informáciu o spracovávaní osobných údajov. Svoje údaje zasielate spoločnosti Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, IČO: 36 280 712, ktorá ich bude spracovávať na Vašu žiadosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) pre účely uskutočnenia a vyhodnotenia konkrétneho výberového konania.