Top

život v innovatrics

späť na články

Ako udržať inovatívnosť v srdci rýchlo rastúcej firmy

Ako udržať inovatívnosť v srdci rýchlo rastúcej firmy

“There’s no learning without trying lots of ideas and failing lots of times.”

Jonathan Ive

 

Keď pred 15 rokmi vznikal Innovatrics, zakladatelia firmy jednoducho skombinovali dve slová, ktoré najlepšie vyjadrovali povahu našej firmy: „Innovation“ a „Biometrics“.

Ibaže čím je firma väčšia a obsluhuje viac klientov, stáva sa, že ju celú pohltia existujúce produkty. Na nové nápady nezostáva čas. Innovatrics v priebehu posledných troch rokov narástol zo 40 na vyše 120 ľudí. Výrazne nám stúpol aj počet klientov. Toto všetko je dobré a tešíme sa z toho. Aby sme však mohli expandovať ešte viac a ponúkať našim klientom nové produkty, potrebujeme nápady. Bez nich nie je napredovanie v biometrických produktoch možné. A firmu by to mohlo v konkurenčnom boji pochovať. Našou odpoveďou na výzvu sú Innovation Days.

Developeri, ale aj ďalší ľudia naprieč oddeleniami, dostanú každý mesiac priestor venovať sa iba vývoju vlastných nápadov. Innovation Days sú presne určené dva dni v mesiaci. Takáto predvídateľnosť procesu zabezpečuje, že ľudia nestratia motiváciu inovovať.

Ak sú nápady dobré, dostanú ich majitelia na rozvoj myšlienky deň navyše. Ľudia, ktorých nápad zaujme, sa môžu pridať a vytvoriť tím i naprieč jednotlivými oddeleniami.

Všetky nápady zapisujeme do systému, v ktorom sa dá presne odsledovať ich priebeh – od zrodu až po možnú integráciu do niektorého z našich produktov. Zároveň vidíme, ako dlho celý proces trvá a koľko ľudí na ňom participuje, takže vieme vyhodnotiť úspešnosť.

Ako strhnúť všetkých

Proces prípravy je dôležitý nielen pre efektivitu, ale aj preto, že sa týka najmä programátorov. Im aj v oblasti inovácií vyhovuje štruktúra, priority a prehľadné zadanie, či presné termíny. V pilotnom projekte sme preto inovácie zamerali predovšetkým na vývojárov. Oni sú k produktom najbližšie, dôverne ich poznajú a vedia, čo by v nich chceli zlepšovať popri veciach, na ktorých sa zhodne prioritizačný tím.

Fantáziu nijako neobmedzujeme, a tak sme popri jednoduchých, no potrebných nápadoch ako čítanie čipov z elektronických pasov, pracovali aj na pláne zabudovať rozpoznávanie tvárí do drona s kamerou alebo do okuliarov s virtuálnou realitou. Takéto nápady otvárajú nové možnosti využitia technológie a zároveň nútia našich vývojárov učiť sa pracovať s technológiami, ktoré sú pre nich nové a málo odskúšané.

Vo vývojovom oddelení so 40 ľuďmi očakávame, že sa nám počet zrealizovaných nápadov počas Innovation Days ustáli na dvoch až troch mesačne. Na každom z nich pracujú v priemere 4 ľudia. Na základe doterajších skúseností predpokladáme, že Innovation Days spomalia tím pri plnení produktových požiadaviek len o 3%. Tieto tri percentá sú teda reálnou cenou réžie Innovation Days.

Pozitívne vedľajšie efekty

Tímový duch Innovation Days má aj ďalšie, vedľajšie efekty. Otvára priestor pre mentoring sľubných zamestnancov či podporu tých, ktorí sú vo firme ešte krátko. Navyše to dáva ľuďom priestor zažiariť bez ohľadu na to, na akej pozícii a ako dlho vo firme robia. Innovatrics je vo vnútrofiremnej komunikácii maximálne transparentný, takže každý vo firme vie, kto prispel k riešeniu nejakého problému či prišiel s novým úspešným nápadom.

Koncept Innovation Days však necielime len na vývojárov, ako to bolo v pilotnom projekte. Postupne na všetky tímy vo firme. Všetci by mali mať vyhradený priestor, kedy sa môžu zaoberať výlučne testovaním zlepšení fungovania ich práce. Inovácie sa môžu týkať aj zjednodušenia procesov obstarávania či predaja.

Ideálom je spolupráca medzi jednotlivými tímami na zavádzaní vylepšení, ktorých pozitíva pocíti celá firma. Popri posilnení inovačnej kultúry je tento prístup dobrým spôsobom, ako aj pri firme s vyše sto ľuďmi udržať pocit, že nejde o korporáciu, teda formálne prostredie, pred ktorým veľa IT odborníkov z rýchlo rastúcich firiem uteká.

Win-win situácia

Innovation Days sú obojstrannou výhrou. Naši ľudia získajú priestor na sebarealizáciu a predvedenie vlastných schopností.

Firma si vďaka tomu udrží perspektívnych ľudí. A v neposlednom rade môžeme získať nový produkt, ktorý môže generovať až tretinu zisku celej spoločnosti. Vieme o čom hovoríme. Človek, ktorý s jednou takou ideou prišiel – a vďaka nej vznikol nový produkt, vedie 2 nové tímy. A my máme nový produkt, ktorý nám generuje 37% zisku.

Nápad, ktorý vzíde raz za 1-2 roky. Na začiatku nemusí vyzerať sľubne, no niektorí pochopia myšlienku a pripoja sa, keď tomu dáme šancu. Možno dostaneme niečo trochu iné, než sme pôvodne očakávali, no výsledok sa zapáči pár ďalším, ktorí ho vedia použiť a dostať do produktu.

Preto chceme ísť ešte ďalej. Premýšľame nad spustením Hackathon týždňa pre výborné nápady, ktoré si vyžadujú väčšiu časovú investíciu vo frekvencii 1-2x mesačne. Nestratíme tak ani nápady, ktoré sa pre priveľkú ambíciu nedostanú do hlavného výberu na Innovation Days.

Chcem sa stať súčasťou tímu
Prezrieť ponuku