Top

život v innovatrics

späť na články

Inovatívny biometrický ekosystém otvára cestu pre efektívnejšie systémy na spravovanie identít

Inovatívny biometrický ekosystém otvára cestu pre efektívnejšie systémy na spravovanie identít

Innovatrics dôsledne vyvíja a implementuje robustné a špičkové biometrické riešenia, ktoré umožňujú partnerom a klientom prispôsobiť si svoje vlastné systémy správy identít. Cieľom sú efektívny manažment klientov, rýchla identifikácia obyvateľstva, modernejšia správa vládnych a občianskych registrov a v neposlednom rade dôveryhodné systémy na rozpoznávanie tvárí, a teda rýchlu identifikáciu potenciálnych hrozieb.

 

Počas niekoľkých rokov práce sme zistili, že prakticky každé riešenie na správu identity je nejakým spôsobom prepojené s ostatnými systémami. Reagujúc na potreby zákazníkov sme inteligentne prepojili naše nezávislé multimodálne technológie a vytvorili tak vysoko spoľahlivý a výkonný biometrický ekosystém.

Innovatrics ABIS je vytvorený tak, aby zachytával a overoval biometrické údaje klientov. Z centrálnej biometrickej úložne dokáže porovnávať a rozpoznávať tváre v reálnom čase, a tak systémoví integrátori a koncoví používatelia môžu vytvárať výkonné aplikácie na spracovanie identity pre vládu a úrady s cieľom presadzovania práva. Tiež slúži podnikateľským subjektom, ktorým biometria prináša kvalitejšie marketingové merania a analýzy. Čím viac prepojených zložiek organizácia má, tým silnejší je jej systém ochrany identity.

Čo robí náš biometrický ekosystém tak výkonným?

Už viac ako 15 rokov inovácií prirodzene doviedlo Innovatrics k vytvoreniu komplexného biometrického ekosystému. Ten pozostáva z troch samotných platforiem, ktoré možno bez problémov integrovať: automatizovaný biometrický identifikačný systém (ABIS), digitálny nástroj na registráciu používateľa (DOT) a systém rozpoznávania tvárí SmartFace. Podľa toho, aké sú požiadavky, môže zákazník kombinovať všetky alebo niektoré z týchto produktov, alebo si pridať ďalší komponent, kedykoľvek sa to bude zdať vhodné. Ekosystém dotvára komplexná sieť školení, vzdelávacích materiálov, konzultácií a podpory na diaľku 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vystavaním sofistikovaného biometrického ekosystému môžeme poskytovať bezpečnejšie a spoľahlivejšie riešenia, bez ohľadu na odvetvie. Prostredníctvom využívania dôveryhodných biometrických údajov je zachované pohodlie, bezpečnosť a efektívnosť.

Ako funguje biometrický ekosystém?

Biometrický ekosystém od Innovatrics umožňuje zákazníkovi mať skutočne bezproblémový zážitok. Vďaka mobilnej aplikácii, v ktorej klient overí svoju identitu prostredníctvom selfie, môže rýchlo a jednoducho získať prístup napríklad k bankovému účtu. Údaje sú uložené v systéme ABIS, ktorý osobu overí a zaistí, že už nebola zaregistrovaná pod iným menom.

SmartFace môže využívať CCTV kamery nainštalované v bankách alebo kanceláriách na monitorovanie a detekciu osôb a ich správania v priestoroch v reálnom čase. V systéme je možné nadefinovať špecifické situácie, na ktoré SmartFace automaticky upozorní. A preto, že komunikuje s ABIS-om, zistí automaticky aj identitu danej osoby. V praxi to napríklad znamená, že SmartFace identifikuje nechcenú osobu, čím môže zabrániť podvodom a krádežiam. Podobne, systém upozorní na príchod VIP osoby, ktorá tak dostane lepší zákaznícky servis.

ABIS, DOT a SmartFace sú najmodernejšie platformy, ktoré môžu fungovať nezávisle od seba, ale spoločne vytvárajú mnohostranný biometrický ekosystém, ktorý poskytuje akejkoľvek organizácii kompletné riešenie pre integráciu zákazníkov, rozpoznavanie tvárí a správu identity.

Chcem sa stať súčasťou tímu
Prezrieť ponuku