Top

život v innovatrics

späť na články

Spoznajte široké možnosti biometrie v kriminalistike

Spoznajte široké možnosti biometrie v kriminalistike

Keď príde na rad objasňovanie trestnej činnosti, treba využívať metódy, ktoré sú rýchle a presné. Tu nie je priestor na omyly. Všetky tieto atribúty spĺňa biometria. Viete, čo všetko dokáže a ako pomáha polícii?

Ak dôjde k zločinu, štandardne nastupuje na scénu tím forenzných expertov, ktorí zozbierajú všetku možnú evidenciu. Od odtlačkov prstov či topánok, cez biologický materiál a DNA. Podľa týchto dôkazov a výpovedí prípadných svedkov následne pátrajú po páchateľovi.

Nevýhodou tohto postupu je najmä časová náročnosť a fakt, že páchatelia sa snažia dôkazy zlikvidovať. Preto vidí kriminalistika budúcnosť objasňovania zločinov v biometrii. Oproti iným spôsobom analýzy je totiž rýchla a presná.

Čo všetko dokáže biometria zistiť?

Biometria analyzuje fyzické a behaviorálne znaky. V praxi to znamená, že dokáže páchateľa usvedčiť na základe odtlačku prsta, ruky, geometrie tváre, ale aj hlasu, podpisu či chôdze. Samostatnou kapitolou je identifikácia na základe dúhovky, ktorá však má väčšie využitie ako zabezpečovací mechanizmus pre vstup do chránených objektov.

Ako prebieha práca s biometrickými údajmi?

Údaje je potrebné v prvom rade získať. Napríklad také odtlačky prstov získavajú experti pri vyšetrovaní pomocou optického senzora.

Následne sa naskenovaný odtlačok pomocou algoritmu vylepšuje a zdokonaľuje  sa jeho kvalita. Zo získaných údajov sa vyextrahujú základné charakteristiky daného odtlačku a tie sa porovnávajú s databázou.

Celý proces porovnávania trvá približne pol hodinu. Výsledkom je číselný údaj o prípadnej zhode. Následne sa aj tento nový získaný odtlačok uchováva v databáze.

V bežnej praxi sú stále najdôležitejšie odtlačky

V súčasnosti nachádza biometria najširšie uplatnenie práve v analýze odtlačkov prstov. Pracuje rýchlo, spoľahlivo a eliminuje zlyhanie ľudského faktora pri vyšetrovaní. Inými slovami, biometria si všimne všetko. Nie je unavená ani nepozorná. Navyše dokáže v krátkom čase zanalyzovať obrovské množstvo údajov.

Budúcnosť vyšetrovania je v tvárovej biometrii

Tvárová biometria je považovaná za budúcnosť bezpečnostných systémov a za jeden z najdôležitejších spôsobov v boji proti kriminalite. Podľa prognóz má ešte väčšiu perspektívu vo vyšetrovaní ako odtlačky prstov. Európsky INTERPOL ju využíva od roku 2016.

Tvárová biometria má význam pri vyšetrovaní najmä v prípadoch, keď páchateľ nezanecháva žiadne odtlačky. Týka sa to najmä krádeží z bankomatov alebo výtržníctva.

Ďalšie perspektívne oblasti

Okrem tvári a odtlačkov prstov napomáha biometria aj pri skúmaní a porovnávaní nájdenej DNA alebo iných druhov odtlačkov. V súčasnosti má napríklad Federálny vyšetrovací úrad (FBI) vytvorenú databázu odtlačkov dlaní, ktoré sa nájdu na mieste činu takmer pri každom treťom prípade.

Na analýzu odtlačkov prstov či dlaní slúži napr. aj náš forenzný modul, ktorý je súčasťou biometrického informačného systému Innovatrics ABIS.

Pridaj sa do nášho tímu a pracuj s nami na inovatívnych riešeniach a zaujímavých projektoch v oblasti biometrie aj ty.

 

 

Chcem sa stať súčasťou tímu
Prezrieť ponuku