Top

život v innovatrics

späť na články

Feedback: Ako ho dať a prijať?

Feedback: Ako ho dať a prijať?

Len správne podaný a prijatý feedback vás môže posunúť vpred. Vďaka nemu zistéte, čo robíte správne a v čom máte rezervy. Viete však, ako na efektívnu spätnú väzbu? Poznáte jej základné zásady?

Spätná väzba je dôležitá v každej sfére vášho života. Ako inak by ste sa dozvedeli, čo robíte správne a kde by ste, naopak, mali pridať? Vedieť ju správne podať, ale aj prijať je však umenie, ktoré sa môžete ľahko naučiť. Stačí, ak dodržíte niekoľko základných postupov.

Emócie nechajte za dverami

Či už feedback dávate alebo dostávate, jedným z najdôležitejších pravidiel je, že všetky emócie musia ostať za dverami. Ak spätnú väzbu dávate, nikdy to nerobte pod návalom emócií. Namiesto konštruktívnej kritiky, ktorá môže váš proťajšok posunúť vpred, budete pôsobiť ako kazateľ. Pri takomto type konverzácie máme my, ľudia, tendenciu sa buď neadekvátne brániť, alebo sa začať svojho nadriadeného báť.

Nadmerné emócie nerobia dobrotu ani v momente, keď ide o pozitívny feedback. Je dôležité vedieť chváliť, ale musí to byť vecne a s mierou. Len tak bude pochvala braná vážne.

Táto zásada platí aj v prípade, keď feedback dostávate. Emócie sem naozaj nepatria. Treba si konštruktívne priznať svoje nedostatky a byť, naopak, hrdý na to, čo sa vám podarilo.

Načúvajte!

Druhé z dôležitých pravidiel je, počúvať. To, rovnako ako pri odložení emócií, platí pre obe strany. Ak spätnú väzbu dostávate, počúvajte pozorne. Nevyberajte si len jednu vetu, ktorej sa budete zanovito držať. Snažte sa pochopiť to, čo vám chce proťajšok povedať v rámci kontextu. A nielen z útržkov.

Pri podávaní spätnej väzby platí, že vždy treba vypočuť aj druhú stranu. Niekedy sa veci zdajú inak než skutočne sú.

Ak spätnú väzbu dávate

Ak ste v pozícii nadriadeného alebo kolegu, ktorý ide spätnú väzbu podať, je veľmi dôležitá príprava. Aby ste nechtiac neskĺzli do prehnaných emócií a nestratili niť, vždy sa zodpovedne pripravte. Musíte jasne vedieť, čo chcete svojím hodnotením povedať. Veľmi dobrou pomôckou je, mať poruke kostru rozhovoru. Formou odrážok si preto spíšte hlavné body, ktorým sa chcete venovať. 

Dôležité je, aby ste si na podanie spätnej väzby vyčlenili dostatok času. Nikdy nevykrikujte len tak medzi dverami, pred odchodom na dvojtýždňovú dovolenku, čo všetko nie je v poriadku. To nie je spätná väzba, ale dusné kázanie.

Uvedomte si, že vždy má ísť o diskusiu, nie monológ. Áno, vy dávate spätnú väzbu, no nikdy sa nezabudnite spýtať na názor. Diskutujte spolu o tom, ako veci vylepšiť.

Vždy začnite pozitívnou informáciou. Prípadná kritika sa tak príjme oveľa lepšie. Určite si však dajte pozor na to, aby ste prílišným chválením neubrali na vážnosti možným nedostatkom.

Ako prijať feedback?

V prvom rade si uvedomte, že správne podaný feedback je návod na to, ako byť lepší. Určite sa osloboďte od predstavy, že vás váš kolega alebo šéf chce uraziť, či dokonca ponížiť. Je to príležitosť, ako vyrásť. Feedback, aj ten negatívny, sa naučte vnímať pozitívne. Viete z neho vyťažiť naozaj veľa.

Počas rozhovoru si spätnú väzbu aspoň heslovite zapisujte. Určite dostanete možnosť vyjadriť sa. Pomôže vám to so sústredením a zhrnutím všetkého, s čím súhlasíte alebo naopak.

Hodnotenie práce je dôležité

Z našich predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že správne podaná a prijatá spätná väzba môže byť hnacím motorom každého zamestnanca.

My v Innovatrics to vieme. Záleží nám na tom, aby naši zamestnanci rástli po pracovnej aj osobnostnej stránke. Dôkazom sú naše každoročné hodnotiace porady. Každý zamestnanec na nich dostane cenný feedback. Nielen od svojho nadriadeného, ale aj kolegov.

Chcem sa stať súčasťou tímu
Prezrieť ponuku